край села. / гори, карпати, село
край села.

Информация

Комментарии